Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Engelli Öğrenci Desteği

Engelli Öğrenci Desteği’nin eğitimde fırsat eşitliği ilkesini temel alan faaliyetlerinin amacı şöyle özetlenebilir:

  • engeli bulunan öğrencilerin kampüs hayatını kolaylaştırmak,
  • engeli bulunan öğrencilerin öğrenimlerini destekleyici idari düzenlemeleri planlamak,
  • öğretim programlarını düzenlerken engeli bulunan öğrencilerin akademik, fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşamlarını engellenmemesini gözetmek,
  • engeli bulunan öğrencilere sosyal ve kültürel alanda destek olmak,
  • engeli bulunan öğrencilerin kendilerini geliştirebilmeleri için üniversitemizdeki etkinliklerden faydalanmalarını ve bu etkinliklere aktif olarak katılmalarını teşvik edici çalışmalar yapmak,
  • bütün öğrencilerin adil ve doğru bir şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulmasını sağlamak.