Akademik Kadro

 
 

Yener Ünver

Profesör, Hukuk Fakültesi Dekanı

Prof.Dr.Dr. h. c. Yener ÜNVER
Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver,Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi kurucu Dekanı olup, 5 Mayıs 2011 tarihinden beridir bu dekanlık görevini yürütmektedir. Aynı şekilde 5 Mayıs 2011 tarihinden beri, T.C. Özyeğin Üniversitesi Senatosu üyeliği, aynı Üniversite Yönetim Kurulu üyeliği ve Yayın Kurulu üyeliklerini sürdürmektedir. T. C. Özyeğin Üniversitesi Alman Hukuku araştırma Merkezi (Forschungszentrum für deutsches Recht –FZfDR-) kurucu Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanıdır.
Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver lisans derecesini 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden, yüksek lisans derecesini 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümü’nde aldıktan sonra, doktora derecesini aynı Enstitü’nün Kamu Hukuku Bölümü’nden 1996 yılında almıştır. 1989-1992 yıllarında İstanbul Üniversitesi Adalet Yüksekokulu’nda ceza hukuku genel hükümler ve ceza muhakemesi hukuku derslerini vermiştir. Doktora derecesinden sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde 2001 yılına kadar yardımcı doçent olarak ceza hukuku genel hükümler, ceza hukuku özel hükümler ve ceza muhakemesi hukuku, kitle iletişim hukuku, ve milletlerarası ceza hukuku dallarında lisans dersleri vermiştir. 2002 yılında doçentlik ünvanını almış, 2008 yılında ise profesörlük ünvanını almıştır.Prof. Dr. Dr. h. c.  Yener Ünver doçentliğinden itibaren 2002-2007 yıllarında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ceza hukuku genel hükümler, ceza hukuku özel hükümler, ceza muhakemesi hukuku, kitle iletişim hukuku ve milletlerarası ceza hukuku, 2004-2006 yıllarında İstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokulu’nda spor hukuku, 2002-2006 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ceza hukuku genel hükümler, ceza hukuku özel hükümler ve ceza muhakemesi hukuku, 2005-2007 ve 2008-2011  yılları arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ceza hukuku özel hükümler ve ceza muhakemesi hukuku ve 2006-2011 yılları arasında ise, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ceza muhakemesi hukuku, kitle haberleşme hukuku, kriminoloji, karşılaştırmalı ceza hukuku ve tıp hukukunda lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri vermiştir. Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver'in uzmanlık alanı ceza hukuku genel hükümler, ceza muhakemesi hukuku, ceza özel hukuku ve tıp hukuku alanlarında yoğunlaşmış olup Prof. Dr. Ünver özellikle 2005 yılından itibaren yoğun karşılaştırmalı ceza hukuku alanında faaliyet göstermiştir. 2002 yılında İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi yönetim kurulunda görev yapmıştır. 2005-2007 yıllarında Türkiye Basketbol Federasyonu Hukuk Kurulu üyeliği yürütmüştür.
2006-2007 yılında 5 ay TFF Disiplin Kurulu üyeliğini yürütmüştür. 2008-2011 yıllarında Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Asli Üyeliğini (Türk Spor Yüksek Mahkemesi yargıçlığı) yürütmüştür. 21 Eylül 2011 tarihinde Gürcistan’in Tiflis şehrindeki Grigol Robakidze Universität Alma Mater Üniversitesi tarafından kendisine onursal Hukuk Doktorası (honorar causa) ünvanı verilmiştir.
DAAD’liler Derneği üyesidir. Tıp Hukuku Derneği (İstanbul/Türkiye) ve Uluslararası Dünya Tıp Hukuku Derneği (ABD) üyesidir. Türk Ceza Hukuku Derneği üyesi olup, 2013 yılı Mart ayına kadar başkan yardımcılığı görevini sürdürmüştür. TCHD tarafından 2008 yılından beri yayınlanan Suç ve Ceza Dergisinin sorumlu yazı işleri müdürüdür. Mart 2010 tarihinde Avrupa Bilim ve Sanatlar Akademisi üyeliğine seçilmiştir ve halen bu aktif üyeliği devam etmektedir. Sofya (Bulgaristan) Ulusal ve Dünya Ekonomi Üniversitesi ile bu üniversitenin Roma Hukuku Öğretimi ve Romanistik Eğitim Merkezi’nin 27. 10. 2014 tarihinde müştereken aldıkları kararla, kendisine, “Stefan Bobçev” şeref madalyası ve diploması verilmiştir.
 Prof. Dr. Dr. h.c. Yener Ünver 2014 yılı Nisan ayından beridir (halen) T.C. Dışişleri Bakanlığı adına Almanya’nın Münih şehrinde görülmekte olan NSU (Neonazi Cinayetleri= Türk İşadamlarına karşı işlenen suçlarla ilgili) ceza davasını gözlemci olarak takip etmektedir. Nisan 2015 tarihi itibariyle Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyesidir.

Araştırma Alanları
Ceza Hukuku, Ceza Özel Hukuku, Kriminoloji, Bilişim Hukuku, Sağlık Hukuku
Doktora
Kamu Hukuku, İstanbul Üniversitesi, 1996
Yüksek Lisans
Kamu Hukuku, İstanbul Üniversitesi, 1990
Lisans
Hukuk, İstanbul Üniversitesi, 1986
Lise
Iğdır Lisesi
 
 

Timuçin Muşul

Profesör


Prof. Dr. Timuçin MUŞUL
 
14 Mart 1947 tarihinde Çanakkale’de doğdu. evli ve bir çocuk babasıdır.
 
1970 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.  İstanbul Üniversitesi-Hukuk Fakültesi’nin Medenî Usul ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalına 31.12.1971 tarihinde Asistan olarak başladı.
 
25.11.1982, 27.10.1987, 15.10.1996 ve 10.09.2009 tarihlerinde sırasıyla Hukuk Doktoru, Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör unvanlarına hak kazandı.
 
Medenî Usul Hukuku, İcra-İflâs Hukuku ve Tebligat Hukuku konularında Türkçe ve Almanca makaleler ile çok sayıda Türkçe kitaplar, kanun derlemeleri ve uygulamaya yönelik kitaplar hazırlayıp yayınladı.
 
14 Mart 2014 tarihinde yaş haddinden emekli oldu.
 
 

Araştırma Alanları
Medenî Usul Hukuku, İcra-İflâs Hukuku ve Tebligat Hukuku
Doktora
Hukuk Doktorası (1982)-Profesörlük (2009)
Lisans
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1970)
 
 

Mesut Hakkı Caşın

Profesör, Öğretim Üyesi

Prof. CAŞIN 1956 yılında İzmir’de doğmuştur. İlk, orta ve lise tahsilini İzmir’de tamamlamıştır. Akademik eğitimini, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi(Lisans 1983), Gazi Üniversitesi Kamu Hukuku (Yüksek Lisans 1986), Texas San Antonio College’de Amerikan Anayasa Hukuku ile devam etmiştir ve doktora eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde ‘’Uluslararası Güvenlik Stratejileri ve Silahsızlanma’’ konusunda tamamlamıştır. Yeditepe Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkan Yardımcılığı’nın yanı sıra, Amerikan Barosu Uluslararası Hukuk ve Uzay Hukuku Bölümü’ne Kabul edilmiştir. Prof. CAŞIN Türk Hava Kuvvetleri’nin farklı üslerinde görev almıştır. 1988 yılında USAF’ın F-16 savaş uçakları projesinde eğitim almıştır. 1999 yılında ise, Türkiye Genel Kurmay Plan ve Prensipler Başkanlığı Uluslararası Antlaşmalar Tetkik Subaylığı görevinden emekli olmuştur.“Rus İmparatorluk stratejisi” kitabı ile 2002 yılında doçentliğe, 2008 yılında ise “Uluslararası Terörizm” çalışması ile de profesörlüğe hak kazanmıştır. Halen Özyeğin Üniversitesi, Harp Akademileri Komutanlığı, Hava Harp Okulu bünyesinde uluslararası ilişkiler ve uluslararası hukuk disiplinlerinde lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri vermektedir. Perception, Jeopolitik, MSI dergilerinin editör kurulunda görev almış ve Türkiye’deki dergi ve gazetelerde dış politika yazarlığı yapmıştır. ABD Barosu, İstanbul Barosu, Arı Hareketi, TÜDAV ile HASEN’de üyedir. Rusya, Karadeniz, Avrupa Birliği, Uluslararası Terörizm, Türk Boğazları, enerji güvenliği, silahsızlanma, NATO, uluslararası güvenlik stratejileri, harp tarihi konularında yayınlanmış kitap ve makaleleri mevcuttur. Bu kitaplardan bazıları “Avrupa Birliği Savunma ve Dış Politikası”, “Rus İmparatorluk Stratejisi”, “Uluslararası Terörizm” ve “Avrupa Birliği’nin Siyasal ve Ekonomik Temelleri”, ‘’Modern Uluslararası Hukuk’’ve ‘’II. Dünya Savaşı Tarihi’’ dir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Araştırma Alanları
Uluslararası Hukuk, Uluslararası İlişkiler ve Savunma Politikaları, Nato ve Avrupa Güvenlik Stratejileri, Rus Dış Politikası, Enerji Güvenliği ve Syber Güvenlik, Uluslararası Terörizm, Harp Tarihi, Mülteci Hukuku
Doktora
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Yüksek Lisans
Gazi Üniversitesi Kamu Hukuku
Lisans
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 
 

Jan C. Joerden

Profesör

Prof. Dr. Jan C. Joerden hukuk öğrenimi Hamburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde gördükten sonra "Dr. iur." derecesini Friedrich-Alexander-Üniversitesi Erlangen-Nürnberg Hukuk Fakültesi'nden 1985 yılında almıştır. 1987 yılında Ceza Hukuku, Hukuk Felsefesi, Hukuk Mantığı derslerinde Friedrich-Alexander-Üniversitesi Erlangen-Nürnberg'ten doçentlik unvanını almıştır. Aynı senede doçentlik tezi Friedrich-Alexander-Üniversitesi Erlangen-Nürnberg Üniversite Birliği'nin "Konrad Hellwig Ödülü" ile ödüllendirilmiştir. 1992 yılından itibaren Friedrich-Alexander-Üniversitesi Erlangen-Nürnberg'te profesörlüğe atandıktan sonra 1993 yılında EuropaÜniversitesi Viadrina'da Ceza Hukuku, özellikle Uluslararası Ceza Hukuku ve Ceza Hukuku karşılaştırması, Hukuk Felsefesi kürsüsüne atanmıştır. 1994 yılında Üniversite Profesörlüğüne hayat boyu atanmıştır. 2009 yılında Bielefeld Üniversitesi Disiplinlerarası Araştırma Merkezi'nde "Tıp Teknolojisindeki Gelişmelerin İnsan İmajı ve İnsan Onuru Üzerindeki Etkileri" araştırma grubunun müdürü olmuştur. 2011 yılında Europa-Üniversitesi Viadrina'nın akademik senatosunun başkanı olmuştur. 2011 yılına kadar eserler listesinde 194 başlık bulunmaktadır. Uzmanlık alanını ceza hukuku, tıp ceza hukuku, ceza muhakemesi hukuku, hukuk felsefesi ve hukuk mantığıdır. 

Araştırma Alanları
Ceza Hukuku
Doktora
Hukuk, Friedrich Alexander Üniversitesi, 1985
Lisans
Hukuk, Hamburg Üniversitesi
 
 

Paul Tiedemann

Profesör

Prof. Dr. iur. Dr. phil. Paul Tiedemann hukuk ve iktisat öğrenimini Johann-Wolfgang-Goethe-Üniversitesi Frankfurt am Main'da (1969-1974) ve kamu yönetimi öğrenimini Speyer İdare Yüksek Okulu'nda (1975) görmüştür. 1976 yılında Frankfurt Üniversitesi'nden idare hukuku dalında bir tezle "Dr. iur." unvanını, 2006 yılında felsefi-insan hakkı alanında bir tezle "Dr. phil." unvanını almıştır. Prof. Dr. iur. Dr. phil. Tiedemann, Aralık 1979'dan beri Hesya İdari Yargısı'nda, birçok senedir de Frankfurt İdare Mahkemesi'nde hâkim olarak görev almaktadır. Bunun yanında 1988-2004 yılları arasında Wiesbaden İdare Meslek Yüksek Okulu'nda genel idare hukuku ve anayasa hukuku dersleri vermiştir. 2004-2007 yılları arasında Saarland Üniversitesi'nde hukuk felsefesi ve 2007/08 güz döneminden beri Gießen Justus-Liebig-Üniversitesi'nde mülteci hukuku dersleri vermiştir. Orada, Almanya'da ilk olarak Mülteci Hukuku Merkezi'ni (Refugee Law Clinic) kurmuştur. 2010 yılında bu çalışma için ekibi ile beraber 100.000 Avro değerinde "Exzellenz in der Lehre" (Doktrinde Mükemmellik) Hesya Yüksek Okulu Ödülü'nü almıştır. Temmuz 2011'den itibaren fahri profesör olarak Gießen Üniversitesi'nde görev yapmaktadır. Prof. Dr. iur. Dr. phil. Tiedemann Yeni Hâkimler Birliği'nin (Neue Richtervereinigung NRV) kurucu üyesi, Uluslararası Mülteci Hukuku Hâkimleri Birliği (International Association of Refugee Law Judges IARLJ) ve Uluslararası Hukuk Felsefesi ve Sosyal Felsefe Birliği'nin (Internationalen Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie IVR) üyesidir. 2011 yılına kadar eserler listesi 149 başlık içermektedir. 2012 yılında "Hukuk Kavramı Olarak İnsan Onuru- Bir Felsefi Açıklama." adlı geniş kapsamlı temel eserinin 3. baskısı yayımlanacaktır. 

Araştırma Alanları
İdari Hukuk, İnsan Kaynakları Hukuku
Doktora
Hukuk & Felsefe, Frankfurt Üniversitesi, 1972 - 2006
Lisans
Hukuk, Johann-Wolfgang-Goethe Üniversitesi,, 1974
 
 

Osman Korkut Kanadoğlu

Professor

Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu lisans derecesini 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden, yüksek lisans derecesini 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümünden aldıktan sonra, doktora derecesini İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümünden 1998 yılında aldı. Doktoradan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğretim üyesi olarak görevine devam etti. 2005 yılında doçent, 2010 yılında ise profesör ünvanını aldı. Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu, 2001-2003 yıllarında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, 2003-2009 yıllarında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, 2009-2011 yılları arasında ise Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde anayasa hukuku alanında lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri verdi. Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu'nun anayasa hukuku alanındaki çalışmaları özellikle özgürlükler hukuku, anayasa yargısı ve siyasi partiler hukuku konularında yoğunlaşmaktadır. Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu hukuk fakültemizde anayasa hukuku dersleri vermektedir. 

Araştırma Alanları
Anayasa Hukuku
Doktora
Kamu Hukuku, İstanbul Üniversitesi, 1998
Yüksek Lisans
Kamu Hukuku, İstanbul Üniversitesi, 1992
Lisans
Hukuk, İstanbul Üniversitesi, 1990
Lise
İzmir Bornova Anadolu Lisesi
 
 

Özlem Yenerer Çakmut

Profesör, Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Özlem Yenerer Çakmut, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 1988 yılında başladığı lisans eğitimini 1992 yılında bitirmiştir. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında başladığı Yüksek Lisans eğitimini “Ceza Muhakemesi Hukukunda Arama ve Konut Dokunulmazlığı” adlı tez çalışması ile tamamlamıştır. Prof. Dr. Çakmut, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında doktora yapmaya hak kazanmış, bu süreçte Almanya’da (Freiburg in Brs. ve Köln) bulunarak  “Tıbbi Müdahaleye Rızanın Ceza Hukuku Açısından İncelenmesi” adını taşıyan tezini tamamlayarak mezun olmuştur.

1994 Yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamış; 2003 Yılında Yardımcı Doçent kadrosuna atanmıştır. Doçentlik tezi olarak “Soybağının Belirlenmesi ve Çocuğun Soybağını Değiştirme Suçu” konulu çalışmayı hazırlamıştır.  2009 Yılı Ocak ayında Doçentlik sınavını başararak Doçent ünvanını almıştır. “Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma ve Gürültü Suçları” adlı çalışması ile 2014 yılında Profesör olan Çakmut’un çalışmaları, Ceza Hukuku ve özellikle Tıp/Sağlık Hukuku alanlarında yoğunlaşmıştır.

Araştırma Alanları
Ceza Hukuku, Sağlık Hukuku
Doktora
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
Marmara Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Lisans
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Lise
Erenköy Kız Lisesi
 
 

Altan Heper

Yardımcı Doçent

Yrd. Doç. Dr. Altan Heper lisans öğrenimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 1977 yılında tamamlamış, daha sonra Cumhuriyet Savcısı olarak çalışmıştır. Yurt dışı doktora öğrenimi burs sınavını kazanarak Almanya´da hukuk öğrenimi görmüştür. 1988 yılında Kassel Üniversitesinden diploma, 1989 yılında Göttingen Üniversitesinde karşılaştırmalı ceza hukuku dalında doktora derecesi almıştır. Daha sonra Stutgart´da bir avukatlık bürosunda çalışmıştır. 1993´de Hamburg´da kurulan Avrupa- Türkiye Araştırmaları Enstitüsünde kurucu olarak görev almıştır. 1996 yılında İstanbul Üniversitesinde "Avrupa İş Hukuku ve Türkiye" adlı tezle ikinci doktora unvanını almıştır. Akdeniz Üniversitesinde Uluslararası Ekonomik Hukuk dersleri vermiştir. 2009/2010 yıllarında Bielefeld Üniversitesi Disiplinlerüstü Araştırmalar Merkezinde " Tıp Teknolojisindeki Gelişmelerin İnsan İmajı ve İnsan Onuru Üzerindeki Etkileri " araştırmasına katılmıştır.Halen Würzburg ve Tübingen Üniversitelerinde ders vermektedir.Çalışma alanını Uluslararası Ekonomik Hukuk, Havacılık Hukuku, Alman Hukuku, Hukuk Genel Teorisi, Hukuk Felsefesi, Hukuk Sosyolojisi, Tıp Hukuku oluşturmaktadır. İnsan onuru ve ihlalleri aktüel çalışma konusudur. Yard. Doç. Dr. Altan Heper fakültemizde hukuk felsefesi ve hukuk metodolojisi dersleri vermektedir. 

Araştırma Alanları
Hukuk Felsefesi, Hukuk Sosyolojisi, Hukuk Metodolojisi
Doktora
İKamu Hukuku, stanbul Üniversitesi-Almanya Göttingen Üniversitesi, 1989 - 1996
Yüksek Lisans
İstanbul Üniversitesi
Lisans
Hukuk, İstanbul Üniversitesi, 1977
Lise
Balıkesir Lisesi
 
 

Ozan Turhan

Yardımcı Doçent

2010-2013 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Avrupa Birliği Hukuku kürsüsünde yardımcı doçent olarak çalışan Ozan Turhan, doktora derecesini 2010 yılında İsviçre’nin Bern Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden almış olup aynı üniversitesiye bağlı Dünya Ticaret Enstitüsün’de doktora eğitimi süresince araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Yüksek lisans derecesini İngiltere’nin Exeter Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2005 yılında alan Ozan Turhan, lisans derecesini 2003 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden almıştır. 2004 yılında İstanbul Barosu’na kabülünden sonra çeşitli hukuk bürolarında avukat ve hukuk danışmanı olarak da çalışmıştır. Yeditepe Üniversitesi’nde ki görevi sırasında AB Tek Pazar Hukuku, Rekabet Hukuku ve Uluslarası Çevre Hukuku dersleri veren Ozan Turhan, bir dönem Hava Harp Okulu’nda Askeri Ceza ve Askeri Disiplin Hukuku dersleri de vermiş olup ayrıca İsviçre’nin Luzern Üniversitesi’ne bağlı Luzern İnsan Hakları Uygulamaları Akademisi’nde de dersler vermektedir. Ozan Turhan’ın uzmanlık alanları arasında Avrupa Birliği Hukuku ve Uluslararası Ticaret Hukuku yer almaktadır.

 
 

Margarite Helena Zoeteweij-Turhan

Yardımcı Doçent

Doktora derecesini İsviçre’nin Luzern Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2010 yılında alan Margarite Helena Zoeteweij-Turhan, 2006-2009 yılları arasında aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Doktora çalışmasından önce Hollanda’nın Utrecht şehri merkezli bir hukuk firması olan CMS-Derks Star Busmann tarafından sağlanan burs ile İngiltere’nin Exeter Üniversitesi’nde hukuk yüksek lisansını tamamlayan Zoeteweij-Turhan, lisans derecesini ise Hollanda’nın Utrecht Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2005 yılında almıştır. Doktora eğitimi sonrası İstanbul merkezli bir hukuk firmasında danışmanlık yapan Zoeteweij-Turhan, 2010 yılında Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Yardımcı Doçent olarak çalışmaya başlamış ve burada Avrupa Birliği Anayasa Hukuku ve Dünya Ticaret Örgütü Hukuku derslerini vermiş olup bunun yanısıra fakültenin uluslararası ilişkilerinin koordinasyonu ve öğrencilerin uluslararası sanal mahkeme yarışmalarına yönelik eğitimleri görevlerini sürdürmüştür. Uzmanlık alanları Avrupa Birliği Hukuku ve Uluslararası İnsan Hakları Hukuku olan Zoeteweij-Turhan, bu alanlar ile ilgili olarak İsviçre’nin Luzern Üniversitesi’ne bağlı Luzern İnsan Hakları Uygulamaları Akademisi’nde de dersler vermektedir.

Araştırma Alanları
Avrupa Birliği Hukuku, Uluslararası İnsan Hakları Hukuku
Doktora
Luzern Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yüksek Lisans
Exeter Üniversitesi
Lisans
Utrecht Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 
 

Sevgi Usta

Yardımcı Doçent

Sevgi Usta, 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. İstanbul Barosu’ndaki stajın ardından, 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde çalışmaya başlamıştır. Yüksek lisans derecesini 1988 yılında, doktora derecesini 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden almıştır, 2000-2013 yılları arasında Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde çalışmıştır ve halen Özyeğin Üniversitesinde çalışmaktadır. Aile Hukuku, Evlilik Birliğinde Mal Rejimleri, Çocuk Hukuku ve Sosyal Koruma Hukuku dersleri vermektedir.

 
 

Nihat Güman

Yardımcı Doçent

Yard. Doç. Dr. Nihat Güman Lisans derecesini 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde; Yüksek Lisans derecesini 1999 yılında Nottingham Üniversitesi’nde ve Doktora derecesini ise 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde aldı. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulunda raportör üye olarak görev yaptı, 1999-2012 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilimdalı’nda araştırma görevliliğinin ardından 2007 yılından itibaren öğretim üyesi olarak görev yaptı. İstanbul Üniversitesi’nde Medeni Usul hukuku ve İcra İflas hukuku derslerinin yanında, Hukukun Temel Kavramları, Avukatlık ve Noterlik hukuku, Tebligat hukuku, Kalem mevzuatı ve Amme alacaklarının tahsili usulü bilgisi dersleri de sorumluluğu kapsamında yer almaktadır.

Araştırma Alanları
Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku
Doktora
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi, 2006
Yüksek Lisans
Nottingham Üniversitesi, 1999
Lisans
Hukuk, İstanbul Üniversitesi, 1997
Lise
Nilüfer Lisesi
 
 

İrem Çağlar Gürgey

Yardımcı Doçent

İrem Çağlar 1997 yılında Ankara üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 2002 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde kamu hukuk alanında yüksek lisans çalışmasını tamamlamıştır. 2009 yılında ise Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kamu Hukuku doktorasını tamamlamıştır. Araştırma alanları hukuk felsefesi, hukuk sosyolojisi ve toplumsal cinsiyet çalışmalarıdır.  

 
 

Zeliha Hacımuratlar

Yardımcı Doçent

Dr. Zeliha Hacımuratlar lisans derecesini 2001 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden, yüksek lisans derecesini 2004 yılında, doktora derecesini ise 2011 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümünden almıştır. 2002 yılından 2013 yılına kadar Ankara Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. Doktoradan sonra bir yıl Ankara Üniversitesinde İdare hukuku ve İdari Yargılama Usulü Hukuku dersleri vermiştir. Dr. Zeliha Hacımuratlar’ın çalışmaları; idarenin sorumluluğu, idari usulün yasalaşması, idarenin işleyişinin demokratikleşmesi ve bireyin idari işleyişe katılımı konularına yoğunlaşmıştır. 

Araştırma Alanları
İdare Hukuku, Sorumluluk Hukuku, İdarenin Demokratikleşmesi
Doktora
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku
Yüksek Lisans
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Lisans
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 
 

H.Bige Açımuz

Yardımcı Doçent

Yrd. Doç. Dr. Bige Açımuz lisans derecesini 1999 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk, yüksek lisans derecesini 2002 yılında Paris I Panthéon-Sorbonne Üniversitesi Çevre Hukuku bölümünden aldıktan sonra doktora derecesini Paris I Panthéon-Sorbonne Üniversitesi'nden 2011 yılında almıştır. Araştırma alanları arasında idari kolluk, idarenin sorumluluğu, doğal, teknolojik ve çevresel risklerin yönetimi ile imar ve çevre planlama yer almaktadır. Yard. Doç. Dr. Bige Açımuz hukuk fakültemizde idare hukuku dersleri vermektedir.

Araştırma Alanları
İdare Hukuku, Çevre Hukuku, İmar Hukuku
Doktora
Hukuk, Paris 1 Pantheon-Sorbonne Üniversitesi, 2011
Yüksek Lisans
Çevre Hukuku, Paris 1 Pantheon-Sorbonne Üniversitesi, 2002
Lisans
Hukuk, Galatasaray Üniversitesi, 1999
Lise
Galatasaray Lisesi
 
 

Sendi Yakuppur

Yardımcı Doçent

Sendi Yakuppur lisans eğitimini Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde (2003-2007) gerçekleştirmiştir. Yakuppur, 2007-2009 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Özel Hukuk Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamlamış ve 2009 yılında yine Enstitü bünyesinde doktora çalışmalarına başlamıştır. Ocak 2011 tarihinde doktora yeterlilik sınavını başarıyla veren Sendi Yakuppur 2013 yılında “Tapu Kütüğüne Güven İlkesi” başlıklı tezi ile doktorasını tamamlamıştır.

2007-2008 yılları arasında İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık yapan Yakuppur, 2008-2013 yıllarında Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Medeni Hukuk Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmıştır.

Doktora
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yüksek Lisans
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Lisans
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 
 

Hamdi Deniz Ege Göktuna

Yardımcı Doçent

Dr. Ege Göktuna lisans derecesini 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden, yüksek lisans derecesini 2000 yılında Marmara Üniversitesi Özel Hukuk Anabilim Dalından aldıktan sonra, doktora derecesini Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Anabilim Dalından 2011 yılında almıştır. Doktora çalışmalarının bir kısmını, Galatasaray Eğitim Vakfı’nın bursu ile Paris I üniversitesinde yürütmüş, 2006 yılında Bologna Üniversitesi ve Unicredit Bank’ın bursu ile Antonio Cicu Hukuk Araştırmaları Merkezi bünyesinde yer alan Avrupa Birliği İleri Vergi Araştırmaları Merkezi’nde konuk araştırmacı olarak Prof.Dr. Adirano di Pietro yönetiminde finansal işlemlerde dolaylı vergiler üzerine çalışmalarda bulunmuştur. Dr. Göktuna’nın vergi hukuku alanındaki çalışmaları özellikle, kurumlar vergisi, şirket yeniden yapılanmalarının vergisel boyutu, katma değer vergisi, Avrupa Birliği ve uluslararası vergi hukuku konularında yoğunlaşmaktadır.

 
 

Pelin Işıntan

Yardımcı Doçent

Dr. Pelin Işıntan, lisans derecesini 1998 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, yüksek lisans derecesini 2001 yılında Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk bölümünden aldıktan sonra doktora derecesini yine Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora programından 2009 yılında almıştır. Doktora çalışmaları esnasında İsviçre Konfederasyon bursu ve İsviçre Mukayeseli Hukuk Ensititüsünün van Calker bursunu alarak bir sene bu enstitü bünyesinde çalışmalarını sürdürmüştür.  Dr. Işıntan, 1998 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak göreve başlamış ve bu Anabilim Dalı’nda çalışmalarını sürdürmüştür. 

 
 

Ayşe Nilay Şenol

Yardımcı Doçent

Yard. Doç. Dr. A. Nilay Şenol lisans derecesini 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden, yüksek lisans derecesini 2004 yılında Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsünden almıştır. Doktorasını 2010 yılında "Bayilik Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Sona Ermenin Sonuçları" başlıklı tezi ile İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamlamıştır. Dr. Şenol, Medeni Hukuk Anabilim dalında çalışmalarını sürdürmekte ve hukuk fakültemizde medeni hukuk dersleri vermektedir. 

Araştırma Alanları
Medeni Hukuk
Doktora
Özel Hukuk, İstanbul Üniversitesi, 2010
Yüksek Lisans
Avrupa Birliği Hukuku, Marmara Üniversitesi, 2004
Lisans
Hukuk, İstanbul Üniversitesi, 2001
Lise
Beyoğlu Anadolu Lisesi
 
 

Işık Özer

Yardımcı Doçent

Dr. Işık Özer, lisans derecesini 2004 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden, yüksek lisans derecesini 2007 yılında Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümünden ve doktora derecesini ise 2013 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (Ticaret Hukuku) Bölümünden almıştır. Doktora eğitimi sırasında, TÜBİTAK bursu ile gittiği Pennsylvania State Üniversitesi Dickinson School of Law’da misafir doktora öğrencisi olarak araştırmalarını tamamlamıştır. 2004 ila 2013 yılları arasında araştırma görevlisi olarak; 2013 – 2014 yılları arasında da öğretim görevlisi olarak Başkent Üniversitesinde görev yaptıktan sonra, 2014 yılından itibaren Özyeğin Üniversitesinde çalışmaya başlamıştır. Görevi sırasında Ticari İşletme Hukuku, Ticaret Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku dersleri de vermiş olan Dr. Özer, özellikle Şirketler Hukuku ve kurumsal yönetim ilkeleri konularında çalışmalarına devam etmektedir.
 
 
Işık Özer got her BA and MA degrees in Law from Başkent University in 2004 and 2007, respectively.  She then received a Ph.D. in Commercial Law from Ankara University in 2013. While studying towards her doctoral degree, she obtained a Tubitak Grant to spend a semester in the Dickinson School of Law at Penn State University. She was first a research assistant, and then an instructor in the Faculty of Law at Başkent University between 2004 and 2014. She taught Commercial Enterprise Law, Commercial Law and Negotiable Instruments Law during her tenure at Başkent University. In 2014, she joined the Faculty of Law at Özyeğin University as an Assistant Professor. Her areas of specialization are Corporate Law and Corporate Governance Principles.

Doktora
Ankara Üniversitesi 2013
 
Toplam 31 kayıt bulundu. 1 - 20 arası gösteriliyor.
  < 1 2  >